Erik Eskedal, digital strateg og leder, Iteo Digital

Forsiden » Foredragsholdere » Erik Eskedal, digital strateg og leder, Iteo Digital

Erik_Eskedal_NMS_2016_420x420Death of a (B2B) salesman

Internett har gjort at tilgangen på informasjon har blitt enorm. I løpet av 5 år vil 20% av alle B2B selgere få sparken. Er du klar for endringen?


Mer og mer av beslutningsprosessen, også i B2B, gjøres ved hjelp av digitale kanaler. Når kundene har forandret seg, så må selskapene som selger også forandre seg, og det nå!  Det at kunden har forandret seg er en strategisk utfordring som påvirker hele selskapet, ikke bare salg. Vi må snakke med kundene på helt andre måter og Erik vil se på hva vi kan lære av blant annet Volvo og Nike.


Om Erik Eskedal
Erik Eskedal er digital strateg og leder av Iteo Digital. Han har 15 års erfaring fra B2B markedsføring, salg og kommunikasjon og jobber til vanlig med å rådgi små og store selskaper med hvordan de må tilpasse seg den verden vi leverer i nå. Til daglig jobber han med kunder som, Emirates, Dell, Panasonic, Onsager, Firstpoint og Euro Business School.