Morten William Knudsen, høyskolelektor, BI

Forsiden » Foredragsholdere » Morten William Knudsen, høyskolelektor, BI

MortenVår eminerte konfransier fra BI

Marketing Summit 2015 er meget heldige som har fått Høyskolelektor og ekspertkommentator Morten William Knudsen til å guide oss gjennom dagen. Han har arbeidet 20 år ved Handelshøyskolen BI. Her har han særlig jobbet med problemstillinger knyttet til markedsføring og hvordan organisasjoner kan jobbe internt med kultur og verdier; for å bygge sterke, innovative og markedsorienterte bedrifter med særlig fokus på konkurransedyktige strategier Knudsen er en mye benyttet foredragsholder i næringslivet og kommentator i media.