Sigurd Grytten, partner, Zynk

Forsiden » Foredragsholdere » Sigurd Grytten, partner, Zynk

Sigurd_Gytten_NMS_2016_420x420Å lede i et marked med ekstrem endring

Teknologiske endringer medfører stadig raskere endring i markedene. Vi ser hvordan hele bransjer blir utsatt for store omveltninger på grunn av ny teknologi. Vi kjenner alle historien til Kodak, CD platen, Video sjappa på hjørnet mv. Det vi vet er at endringstakten akselererer og utrykk som Big Data, Internet Of Things og kunstig intelligens, brukes til å beskrive utviklingen. Dette stiller nye krav til alle lederstillinger i en organisasjon, ikke mints markedsavdelingen. Suksess vil i økene grad avhenge av organisasjonens evne til å forstå endringen og, ikke minst, evne til å tilpasse seg endringene.Om Sigurd Grytten
Sigurd Grytten er partner i Zynk. Han leder selskapets avdeling for samfunns- og myndighetskontakt og har ansvar for kunnskapsutvikling på dette området. Grytten bistår kunder med et bredt spekter av kommunikasjonsdisipliner, med alt fra klassisk mediehåndtering, til issues management, til politisk strategi og analyse. har utviklet strategier for flere av Norges største virksomheter både innenfor privat og offentlig sektor, og har spesiell innsikt i norsk kraftbransje igjennom arbeid for blant annet Statnett, Statkraft og Norsk Hydro. Han har også dyp kjennskap til norsk organisasjonsliv. Sigurd Grytten har vært partner i Zynk siden september 2012.

 

Sigurd Grytten kom til Zynk fra stillingen som administrerende direktør i Burson-Marsteller i Norge.