Magnus Brekke Nygaard

Project Manager Sustainability, Visit Bergen

Arbeider med bærekraftig reiseliv i Visit Bergen.

Statsviter. Tidligere erfaring fra næringspolitikk og kommunikasjon i NHO. Styre- og forvaltningserfaring fra tidligere verv i universitets- og høyskolesektoren. Utdannet innen politikk, organisasjon, administrasjon og historie.

Tema:

Bergen som bærekraftig destinasjon

Magnus Brekke Nygaard holder foredrag om hvordan Visit Bergen arbeider med bærekraft på vegne av destinasjonen, samt fortelle litt om hva de tenker om markedsføring i bærekraftsammenheng. Magnus vil også fortelle om hva næringslivet får ut av deres arbeid.