Marketing-bloggen

Sirkulærøkonomi og markedsføring

Vi leier og leaser, kjøper og selger brukt, og kildesorterer som aldri før. Kan vi gjøre mer?

Klimaproblemene skyldes i stor grad produksjon og forbruk

Vi må derfor alle ta ansvar for smartere produksjon og klokere forbruk

Hvordan skal vi kombinere salg og markedsføring av produkter og tjenester med sirkulærøkonomi?

Akkurat nå, mens du leser dette, kastes millioner av tonn med gjenbrukbart materiale.

 • 50 millioner tonn elektronisk avfall kastes hvert år
 • Mat nok for 2 milliarder mennesker kastes eller ødelegges hvert år
 • Mindre enn 1 % av klesmaterialet resirkuleres for å lage nye klær.
 • 55 % av plastavfallet kastes i stedet for at det resirkuleres
  Visste du at det blir solgt 1 million plastflasker hvert minutt?

Om vi fortsetter som før, vil produksjonen av elektronisk avfall nå 120 millioner tonn i året innen 2050.

Vi må se på mulighetene den sirkulære økonomien gir din bedrift

Forbedret kunderelasjon

Der forretningsmodellen er leasing og utleie, får du en forutsigbar hverdag med langsiktige relasjoner mellom kunden og virksomheten. Dette betyr igjen at du kan bruke mer ressurser på å pleie eksisterende kunder enn å bare jakte etter nye.

Med langvarige kundeforhold forstår du kunden bedre, og blir bedre kjent med kundens behov. Dette gjør det dermed også enklere å forbedre dine produkter og tjenester.

Innovative tjenester i en sirkulærøkonomi

Vi vil fremover få mer etterspørsel etter

 • Reparasjon av produkter
 • Reproduksjon av komponenter
 • Ferdigheter innen reparasjon og reproduksjon
 • Innsamlingstjenester
 • Omvendt logistikk som lar gamle produkter komme tilbake i systemet
 • Nye salgsmetoder og plattformer for gjenbruk

Sirkulærøkonomi betyr mindre behov for materialutvinning.

Vanene våre er endret

I dag så kan vi

 • Leie verktøy som en kappsag eller en vinkelsliper
 • Reparere og kjøpe reservedeler til elektriske produkter
 • Kjøpe og selge brukte klær og gjenstander på nett
 • Bruke delingstjenester som nabobil
 • Abonnere på musikk, film og programvare

Selv om vi abonnerer på musikk vil vi fortsatt kjøpe anlegg for å høre på musikken. Hvordan skal markedsføreren hjelpe forbrukeren å kjøpe produkter som passer best inn i den sirkulære økonomien?

Økonomiske muligheter og fordeler

Teknologi og produkter kan leies eller brukes gjennom et abonnement i stedet for å kjøpes. Produkter kan selges som en tjeneste. Dette skjer i dag. Det er økonomisk fornuftig å gjenbruke avfallsmaterialer når du ser på ressursknapphet, forsyningskjederisiko og prissvingninger. I kombinasjon med tilgjengelighet, enkel reparasjon, bedre design og forbedret teknologi for ressursgjenvinning, får vi mest mulig ut av våre varer og tjenester.

Sirkulær økonomi krever nye ideer, ny design, nye tjenester og mer kunnskap.

Bedriftsledere bør jobbe mot en mer sirkulær økonomi

Begynn med å implementere ansvarlig anskaffelsespraksis og sørge for at alle produkter som kjøpes oppfyller definerte miljøkriterier. Du kan også lease eller leie utstyr i stedet for å kjøpe det.

Fritt oversatt og tilrettelagt av Hanne Josefsen

Kilder:

Gary Steele, Forbes

World Food Program USA

GreenBiz.com

graphic.reuters.com

pacecircular.org


Global plastavtale

I disse dager har verdens klima- og miljøministre blitt enige om at FN skal lage en juridisk bindende avtale for å stanse plastforsøplingen i verden. Det betyr at alle verdens land forplikter seg til nye regler og praksis for hvordan vi håndterer og produserer plast.

Les mer på nrk.no

Les mer på vg.no


 

Og hvordan skal dette kombineres med markedsføring i din virksomhet?

Lær mer om sirkulærøkonomi i praksis av Hanne Wetland –>

 

Business designer
Knowit

Jobber visuelt med innovasjon og strategi. Designmetoder for sirkulærøkonomi.
Tema: Markedsføring og sirkulærøkonomi